Medlem af DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER &

AA - Akedemisk arkitektforening

Blowerdoor / Termografi

Trykprøvning/blowerdoor. Her tester vi klimaskærmens tæthed i følge bygningsreglemtet og DS/EN 13829.

Utætheder i klimaskærmen, f.eks. omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele, medfører øger varmetab og dårlig komfort, fordi kold udeluft presses ind gennem klimaskærmen og varm luft suges ud.

Bygningsreglementer BR10 kap. 7.2.1 stk. 4: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etagearea ved trykprøvning med 50 PA. For lavenergibygninger må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s m2 for 2015 huse og 0,5 l/s m2 for 2020 huse.

Termografering. Termografering er en speciel form for infrarød fotografering, hvor man får “et billed” af temperaturen på forskellige overklader. Et termografikamera fungerer ved at aflæse den varmestråling, der kommer fra de objekter kameraet rettes imod.

Man kan med stor fordel benytte sig af termografering i private hjem. Her vil man ofte finde kuldebroer i bygningskonstruktionen, som er tegn på eksempelvis dårlig isolering.

Man vil med en kombination af blowerdoor og termografering kunne lokalisere, hvor alle utætheder i klimaskærmen er.​

Brinch Energi Plus | Sankt Anna Gade 5 | 8000 Aarhus | Tlf:. 86 17 08 88 | Mobil: 23 34 17 86 & 40 29 57 99 | E-mail: mail@be-p.dk​

CVR: 32055761