Medlem af DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER &

AA - Akedemisk arkitektforening

Tilstandsrapport / Energimærkning / El-Tjek

En tilstandsrapport for en privat bolig er et dokument, som bruges i forbindelse med bolighandler. En tilstandsrapport fortæller om boligens tilstand med hensyn til synlige skader og risiko for mulige skader.

Med en tilstandsrapport er du som sælger bedre dækket i forhold til skader, som først opdages, efter at bolighandlen er gennemført.

Krav om energimærkning (opdateret d. 01-09-2012)

I hushandler skal sælgeren sørge for , at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber. Energimærket er en rapport, som beskriver husets energimæssige tilstand og giver nogle gode råd til , hvorledes man kan formindske husets energiforbrug.

Desuden indeholder energimærket en karekter A2020 – G som viser huset energimæssige placering.

Be-p arkitekter er ISO 9001 certificeret i hht. gældende regler igennem Byggeriets Kvalitetskontrol. www.byggekvalitet.dk.

Be-p arkitekter udfører energimærker i hht. gældende lovgivning som kan ses på www.seeb.dk/.

EL-Installationsrapporten indeholder resultatet af et eleftersyn (El-Tjek) som er en gennemgang af bygningens el-installationer.

Ved gennemgangen vurdres el-installationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret. El-Installationsrapporten udarbejdes af en autoriseret el-installatørvirksomhed.​

Brinch Energi Plus | Sankt Anna Gade 5 | 8000 Aarhus | Tlf:. 86 17 08 88 | Mobil: 23 34 17 86 & 40 29 57 99 | E-mail: mail@be-p.dk​

CVR: 32055761